Overslaan en naar de inhoud gaan
Genieten
van dichtbij

Onze Boerderij bevindt zich in een prachtige landelijke omgeving. Onze collega’s van ‘De Weistaar’ hebben hun favoriete wandelroute en fietsroute op papier gezet. Het resultaat is 12 schitterende routes vanaf 5 km tot 60 km! Al deze routes starten bij ‘De Weistaar’ en brengen u langs de mooiste plekken in de omgeving.

 

 

 

Landgoed Rumelaar 

De naam Rumelaar wordt voor het eerst vermeld in 1242, hoewel het gebied waarschijnlijk al veel eerder bewoond geweest is. Het huis (bij de huidige boerderij Ringelpoel) wordt vernoemd in 1370, in 1377 is er sprake van een Willem van Rumelaer. In 1453 kwam het in het bezit van Hendrik Valkenaar, wiens nazaten het in 1666 verkochten aan het vrouwenklooster te De Bilt. Toen was het echter al niet meer dan een boerderij. In de 19e eeuw komt het landgoed in het bezit van de familie De Beaufort. Het oudste deel (Groot Rumelaar) is nu gelegen in Maarsbergen, later zijn er boerderijen afgesplitst, zoals Woudenbergs Rumelaar en Ringelpoel. Rumelaar was een laag gebied, maar strekte zich ook uit tot op de Utrechtse Heuvelrug, een deel van de heide daar behoorde bij het landgoed Rumelaar. Nog altijd is het Woudenbergse deel dat ten zuiden van de A12 ligt oorspronkelijk de heide van Rumelaar en daardoor is deze grens met de Utrechtse Heuvelrug van historische waarde. In 2011 is begonnen met de bouw van een ecoduct over de A12 zodat het gebied van Rumelaar een natuurverbinding krijgt met de bossen van de Utrechtse Heuvelrug.

 

Leersumse veld

Het Leersumse Veld is een natuurgebied in het zuidoosten van de Nederlandse provincie Utrecht. Het gebied tussen Leersum en de A12 bestaat uit bos, heide en een drietal vennen. Het 80 hectare grote gebied is deel van Boswachterij Leersum van Staatsbosbeheer.

Het Leersumse Veld ligt aan de noordkant van de Boswachterij Leersum. De natuurlijke laagte werd in de laatste ijstijd gevormd als uitwaaiingslaagte. Het zand stoof weg tot op het niveau van het grondwater. Door ontbossing en overbeweiding werd het Leersumse Veld tot een gebied van stuifzand en heide. De heide word begraasd door een kudde koeien om vergrassing en dichtgroeien van de heide te voorkomen. Op natte plaatsen was in de loop van eeuwen veen ontstaan. Rond 1800 wed dit voor turf afgegraven. Hierdoor ontstonden de Leersumse Plassen.